English Español
צרו קשר

מתוך הרצון המתמיד לחבר את תורת הישיבה לעם ישראל בכל רבדי החיים, אנו מעמידים לטובת הציבור אגף שאלות ותשובות באתר הישיבה.

באגף זה ניתנת האפשרות לשלוח שאלות לרבני הישיבה בתחומים שונים, נושאים תורניים, חינוכיים והשקפתיים בכל תחומי החיים.

רבני הישיבה ובראשם מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א ומו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שמחים להשיב לציבור הרחב.


ניתן לשלוח שאלות בהלכות נידה לראש הישיבה, הרב ברוך וידר - מענה יינתן תוך כשלוש שעות (שעות פעילות בין השעות 07:00 - 23:00)


 

שלח/י שאלהשלח/י שאלה