English Español
צרו קשר

 

מסלול זה מיועד לבוגרי כיתה י"ב. על התלמיד לדחות את גיוסו במהלך כיתה י"ב. שנת הלימודים נפתחת בר"ח אלול. במהלך השנה ישנם שלושה פרקי לימוד:

  • זמן אלול - ר"ח אלול ועד למוצאי יום הכיפורים.
  • זמן חורף - ר"ח מרחשוון ועד לר"ח ניסן.
  • זמן קיץ - מר"ח אייר ועד לט' באב.

הלימוד המרכזי והעיקרי בישיבה הוא גמרא. המסכתות הישיבתיות נלמדות בסבב של שבע שנים. לימודי הגמרא מחולקים לשני מסלולים עיקריים עיון ובקיאות. בלימודי העיון רוכש התלמיד מיומנות בלימוד גפ"ת, עיון בראשונים ובאחרונים על סדר דפי המסכת. זהו לימוד איטי המתבצע בהדרכה צמודה של הר"מ בצירוף דפי מקורות ושאלות הכוונה. בלימודי הבקיאות הנלמדים בסדר ערב, קצב ההתקדמות מהיר יותר, ההדרכה יותר כוללנית והדגש הוא על הספק וחזרות על החומר הנלמד.

לימודים נוספים קבועים בסדר היום: הלכה, תנ"ך, מחשבה, אמונה, מוסר, פרשת השבוע, ענייני מועדים ועוד.

למעוניינים בבחינת ידיעותיהם, ישנם שאלונים בנושאים מסויימים בצורה עקבית ושיטתית.

שנות הישיבה:

  • שנה א' - ישיבה. בסופה של שנה זו עוברים תהליך של מיון וחיול.
  • שנה ב' - המחצית הראשונה של השנה בישיבה. לקראת סוף חודש אדר, יציאה לשירות פעיל בצבא.
  • שנה ג' - שירות צבאי מלא.
  • שנה ד' - ישיבה.
  • שנה ה' - ישיבה.

החל מן החיול (בסוף שנה א') ולמעט פרק השירות הסדיר (אמצע שנה ב' עד סוף שנה ג'), נמצאים תלמידי הישיבה בשל"ת (שירות ללא תשלום) הזכויות והחובות בפרק זמן זה מפורטים בפקודות הצבא.

השבתות והמועדים הינם חלק נכבד מהמסגרת החינוכית של הישיבה, והתלמידים שוהים בישיבה חלק ניכר משבתות ומועדי השנה.