English Español
צרו קשר

 

ישיבת הכותל שואפת להעניק לתלמידים המגיעים מחוץ לארץ את חווית לימוד התורה באווירה של ישיבת הסדר.היא מחנכת לאהבה אמיתית לעם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל דרך לימוד אינטנסיבי, אינטגרציה עם התלמידים הישראליים, טיולים ושבתונים ברחבי הארץ במשך השנה.

ישיבת הכותל מציעה מגוון שיעורים הכולל שיעורי גמרא ברמות שונות, הלכה, מחשבה ותנ"ך, שיעור שבועי בבתי הרמי"ם וכן שיעורים בנושאים שונים ע"י מרצים מחוץ לישיבה.

בנוסף ללימוד תורה, אנו גם מציעים מספר רב של טיולים הן בירושלים והן בשאר חלקי הארץ וכן תוכנית התנדבות באיזור ירושלים.

ישיבת הכותל משתתפת בתוכנית של ישיבה אונברסיטה המאפשרת לתלמידי חו"ל לקבל קרדיט עבור שנת הלימוד שלהם בארץ. אנו גם משתתפים בתוכנית בני עקיבא עולמי, הכשרה תורנית ובני עקיבא ארה"ב "תוכנית ציון".

לישיבת הכותל גם תוכנית ייחודית לתלמידים מדרום אמריקה, הבאים ללמוד ולהתחזק, תוך שימת דגש על ערכים ציוניים ודתיים, מתוך מגמה שיחזרו לקהילותיהם ויפיצו את התורה שם.

תכנית מס"ע:
ישיבת הכתל לוקחת חלק בפרויקט מס"ע - פרויקט משותף לסוכנות היהודית וממשלת ישראל העוסק בעידוד תלמידים מחו"ל לבלות שנת לימודים בארץ. הפרויקט מעניק מלגות וסיוע לתלמידים אלו לפרטים נוספים: www.masaisrael.org