English Español
צרו קשר

צוות הישיבה

הרב ברוך וידר

הרב ברוך וידר
ראש הישיבה וראש הכולל

ראש הישיבה הרב ברוך וידר משמש כראש הישיבה משנת תשס"ח. יליד נתניה ובוגר ישיבת בני עקיבא נתניה.  התחיל את לימודיו בישיבת מרכז הרב בהנהגתו של הרצי"ה ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב טוביה ליפשיץ

הרב טוביה ליפשיץ
מנהל רוחני

יליד תל אביב, בוגר הישיבה התיכונית רעננה.  את לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת הכותל ובמסגרת זו אף שירת במסלול ההסדר בחיל השריון.  המשיך את לימודיו בכולל ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב בנימין יגר

הרב בנימין יגר
ר"מ

יליד חיפה, בוגר הישיבה התיכונית יבנה בחיפה, את לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת הכותל ומסגרת זו אף שירת במסלול ההסדר בחיל השריון, המשיך את לימודיו בכולל שע"י הישיבה ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב שלמה טובול

הרב שלמה טובול
ר"מ

יליד דימונה, את לימודי התיכון סיים בישיבת הדרום ברחובות. את לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת הכותל במסגרת זו אף שירת במסלול ההסדר בחיל השריון.  המשיך את לימודיו ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב יואל רוזנברג

הרב יואל רוזנברג
ר"מ

יליד פתח תקוה, בוגר הישיבה התיכונית שעלבים. את לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת 'מרכז הרב' במשך כ10 שנים תחת הנהגתו של הרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל. כיהן ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב אביגדור נבנצל

הרב אביגדור נבנצל
רב העיר העתיקה ור"מ פוסק בישיבה

יליד ירושלים, בנו של מבקר המדינה לשעבר ר' יצחק נבנצל. את לימודיו התיכוניים החל בביה"ס חורב אך בגיל צעיר יחסית עבר ללמוד בישיבת 'קול תורה' בירושלים. בתקופה זו נתוודע ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב יוסף אנסבכר

הרב יוסף אנסבכר
ר"מ

יליד פתח תקוה, בוגר הישיבה התיכונית נתיב מאיר בירושלים, את לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת הכותל ובמסגרת זו אף שירת במסלול ההסדר בחיל השריון, המשיך את לימודיו בכולל ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב אהרון מורה

הרב אהרון מורה
ר"מ

יליד אופקים, בוגר הישיבה התיכונית אוהל שלמה בבאר שבע. את לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת הכותל ובמסגרת זו אף שירת במסלול ההסדר בחיל השריון.  למד בישיבת מרכז הרב, ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב אבנר ששר

הרב אבנר ששר
ר"מ

יליד הרצליה, למד בישיבה התיכונית בנתניה. את לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת כרם ביבנה ובמסגרת זו שירת במסלול ההסדר בחיל השריון. מראשוני המתיישבים ברובע היהודי המתחדש ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב צבי ברלין

הרב צבי ברלין
ר"מ

יליד אשדוד, בוגר ישיבה תיכונית שעלבים, את לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת מרכז הרב, שירת במסלול הסדר מרכז בחיל התותחנים, למד בכולל 'חזון אלחנן' בעיר דוד, למד בישיבת ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב רון בנימין קלופשטוק

הרב רון בנימין קלופשטוק
ר"מ

יליד חיפה, בוגר ישיבה תיכונית יבנה בחיפה.  בוגר מסלול ההסדר בגבעתי במסגרת ישיבת הכותל.  המשיך את לימודיו בכולל שע"י הישיבה והוסמך לרבנות. למד תוכנית ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב גדי שלוין

הרב גדי שלוין
ר"מ

יליד ירושלים, בוגר הישיבה התיכונית קרית נוער בירושלים.  את לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת שבי חברון, ולאחר מכן למד במשך שש שנים בישיבת הר המור.  שירת ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב ראובן טרגין

הרב ראובן טרגין
ר"מ שיעור ב' בני חו"ל ומנהל תוכנית בני חו"ל

הרב דניאל סגל

הרב דניאל סגל
ר"מ תוכנית דרום אמריקה

הרב ישי הורן

הרב ישי הורן
ר"מ בני חו"ל

הרב ארי הלר

הרב ארי הלר
ר"מ בני חו"ל

מוטי ג'רבי

מוטי ג'רבי
מנכ"ל הישיבה

מר מוטי ג'רבי משמש בתפקידים שונים בישיבה החל משנת תשס"ד וכמנכ"ל הישיבה ומוסדות הישיבה החל משנת תשע"א. יליד צפת ובוגר ישיבת בני עקיבא "פרחי ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב יהושוע טשרנפסקי

הרב יהושוע טשרנפסקי
ר"מ אמונה

יליד ירושלים, בוגר הישיבה התיכונית מקור חיים.  את לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת תורת החיים ולאחר מכן עבר לישיבת הכותל ללימודי רבנות בכולל של ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב ארי קוטלר

הרב ארי קוטלר
ר"מ בני חו"ל