English Español
צרו קשר

צוות הישיבה

הרב ברוך וידר

הרב ברוך וידר
ראש הישיבה וראש הכולל

ראש הישיבה הרב ברוך וידר משמש כראש הישיבה משנת תשס"ח.   יליד נתניה ובוגר ישיבת בני עקיבא נתניה.   התחיל את לימודיו בישיבת מרכז הרב בהנהגתו של ...

קיראו עודקיראו עוד

מוטי ג'רבי

מוטי ג'רבי
מנכ"ל הישיבה

מר מוטי ג'רבי משמש בתפקידים שונים בישיבה החל משנת תשס"ד וכמנכ"ל הישיבה ומוסדות הישיבה החל משנת תשע"א. יליד צפת ובוגר ישיבת בני עקיבא "פרחי ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב טוביה ליפשיץ

הרב טוביה ליפשיץ
מנהל רוחני

יליד תל אביב, בוגר הישיבה התיכונית רעננה.  את לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת הכותל ובמסגרת זו אף שירת במסלול ההסדר בחיל השריון.  המשיך את לימודיו בכולל ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב אביגדור נבנצל

הרב אביגדור נבנצל
רב העיר העתיקה ור"מ פוסק בישיבה

יליד ירושלים, בנו של מבקר המדינה לשעבר ר' יצחק נבנצל. את לימודיו התיכוניים החל בביה"ס חורב אך בגיל צעיר יחסית עבר ללמוד בישיבת 'קול תורה' בירושלים. בתקופה זו נתוודע ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב בנימין יגר

הרב בנימין יגר
ר"מ אחראי על מסגרת ב' - תוכנית הלכתית

יליד חיפה, בוגר הישיבה התיכונית יבנה בחיפה, את לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת הכותל ומסגרת זו אף שירת במסלול ההסדר בחיל השריון, המשיך את לימודיו בכולל שע"י הישיבה ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב שלמה טובול

הרב שלמה טובול
ר"מ שיעור א'

יליד דימונה, את לימודי התיכון סיים בישיבת הדרום ברחובות. את לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת הכותל במסגרת זו אף שירת במסלול ההסדר בחיל השריון.  המשיך את לימודיו ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב יואל רוזנברג

הרב יואל רוזנברג
ר"מ שיעור א'

יליד פתח תקוה, בוגר הישיבה התיכונית שעלבים. את לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת 'מרכז הרב' במשך כ10 שנים תחת הנהגתו של הרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל. כיהן כשנתיים ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב יוסף אנסבכר

הרב יוסף אנסבכר
ר"מ כינוס משיעור ג' ומעלה

יליד פתח תקוה, בוגר הישיבה התיכונית נתיב מאיר בירושלים, את לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת הכותל ובמסגרת זו אף שירת במסלול ההסדר בחיל השריון, המשיך את לימודיו בכולל ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב אהרון מורה

הרב אהרון מורה
ר"מ חבורת הלכה משיעורים ג' ומעלה

יליד אופקים, בוגר הישיבה התיכונית אוהל שלמה בבאר שבע. את לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת הכותל ובמסגרת זו אף שירת במסלול ההסדר בחיל השריון.  למד בישיבת מרכז הרב, ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב אבנר ששר

הרב אבנר ששר
ר"מ שיעור ב'

יליד הרצליה, למד בישיבה התיכונית בנתניה. את לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת כרם ביבנה ובמסגרת זו שירת במסלול ההסדר בחיל השריון. מראשוני המתיישבים ברובע היהודי המתחדש ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב צבי ברלין

הרב צבי ברלין
ר"מ כינוס משיעור ג' ומעלה

יליד אשדוד, בוגר ישיבה תיכונית שעלבים, את לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת מרכז הרב, שירת במסלול הסדר מרכז בחיל התותחנים, למד בכולל 'חזון אלחנן' בעיר דוד, למד בישיבת ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב רון בנימין קלופשטוק

הרב רון בנימין קלופשטוק
ר"מ אחראי על מסגרת ב' בישיבה - סדר צהריים תוכנית הלכתית

יליד חיפה, בוגר ישיבה תיכונית יבנה בחיפה. בוגר מסלול ההסדר בגבעתי במסגרת ישיבת הכותל. המשיך את לימודיו בכולל שע"י הישיבה והוסמך לרבנות. למד תוכנית דיינות בכולל ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב גדי שלוין

הרב גדי שלוין
ר"מ שיעור ה' והתוכנית לבוגרי צבא

יליד ירושלים, בוגר הישיבה התיכונית קרית נוער בירושלים. את לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת שבי חברון, ולאחר מכן למד במשך שש שנים בישיבת הר המור. שירת במסלול הסדר מרכז ...

קיראו עודקיראו עוד

הרב ראובן טרגין

הרב ראובן טרגין
ר"מ שיעור ב' בני חו"ל ומנהל תוכנית בני חו"ל

הרב דניאל סגל

הרב דניאל סגל
ר"מ תוכנית דרום אמריקה

הרב ישי הורן

הרב ישי הורן
ר"מ בני חו"ל

הרב ארי הלר

הרב ארי הלר
ר"מ בני חו"ל

הרב יהושוע טשרנפסקי

הרב יהושוע טשרנפסקי
ר"מ שיעור ב'

יליד ירושלים, בוגר הישיבה התיכונית מקור חיים.  את לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת תורת החיים ולאחר מכן עבר לישיבת הכותל ללימודי רבנות בכולל של ...

קיראו עודקיראו עוד