English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

"נותן נשמה לעם עליה" - אין לנתק בין הקודש ובין החול

ע"י: הרב רפי פרץ

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

בס"ד

‎‎‎

ביום ראשון האחרון, כ"ג מר חשוון, התכבדה הישיבה לארח את הרב הצבאי הראשי, הרב רפי פרץ.

הרב פתח בהתרגשותו הגדולה לעמוד ולדבר בין כותלי הישיבה. הרב דיבר על היחס בין הקודש לבין החול, הוא הדגיש שאין לנתק בין שני המושגים הללו. יותר מכך, הקודש הוא המחיה את החול כיוון שהם חטיבה אחת.