English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

בניינה של הלכה - בישול ב

ע"י: מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

Acrobat להורדת השיעור

בס"ד

שיעור זה הוא סיכום מתוך שיחותיו של ראש הישיבה בשבת בבוקר לאחר תפילת שחרית.

השיחות עוסקות בהלכות שבת הלכה למעשה.