English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

מלאכת בישול (חלק ז)- נתינת חלב לכוס קפה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

Acrobat להורדת השיעור

"לבניינה של הלכה"

סיכום הלכות שבת שנאמרו בשבת בישיבה מפי מו"ר רה"י