English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

קרבה שנת השבע - שיעור מס' 12, שמיטה בזמן הזה

ע"י: הרב אהרון מורה

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

משמר יום חמישי, כז תמוז, ה'תשע"ד

Download File להצגת דף מקורות