English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

יום עיון בנושא גיור - הגיור בימינו

ע"י: הרב ישראל רוזן

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

במסגרת יום עיון בנושא גיור - "ואהבת את הגר" שהתקיים בחנוכה בישיבה