English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

קדושת שביעית - שאיפה או תקלה - השמיטה במטבח

ע"י: הרב יוסף צבי רימון

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

השיעור הועבר במסגרת יום עיון בנושא - 'שנת השמיטה' לרגל ט"ו בשבט

Acrobat להורדת השיעור