English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

'וזאת ליהודה' לחנוכה - נר ה' נשמת אדם

ע"י: הרב יהודה עובדיה זצ"ל

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

שיחה זו שוכתבה ע"י תלמידים מהישיבה מתוך חבורת לימוד עם הרב יהודה זצ"ל

Acrobat להורדת השיעור