English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

תולדות התנאים - רשב"י (חלק 3) ול"ג בעומר

ע"י: מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

לשאר הסדרה על רשב"י - 

תולדות התנאים - רשב"י (חלק 4) Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
תולדות התנאים - רשב"י (חלק 3) ול"ג בעומר Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
תולדות התנאים - רשב"י (חלק 2) Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
תולדות התנאים - רשב"י (חלק 1) Audio Shiur Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל