English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

תוספת כתובה - גדרים ונפק"מ להתחייבות הממונית בתוספת הכתובה בימינו

ע"י: הרב אוריאל לביא

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

Download File להצגת דף מקורות