English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

האם הנצרות היא עבודה זרה? ולהשתמש בלוח האזרחי כללי

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן