English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

חקירה ב"אשה כופה את בעלה לעלות" - יום ירושלים של תורה ושמחה

ע"י: הרב דוד פנדל

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן