English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

תוקפם של קידושין בעדת הקראים בהקשר לגדר קידושי כסף

ע"י: הדיין הרב ציון לוז

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

Acrobat להורדת השיעור