English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

ציות לרב או גדול שפוסק או שמביע דעת תורה על בסיס סברה

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן