English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

קדושת החיים בהקשר לאירועים האחרונים

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

השעור התקיים כמה ימים לאחר הטבח בבית הכנסת בפיטסבורג (ארה"ב)

ויום לאחר האסון שבו נהרגה משפחת עטר בתאונת דרכים