English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

עד אחד נאמן באיסורין (משגיח) | שיעור כללי במסכת גיטין לשבוע חזרה

ע"י: הרב מיכה הלוי

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן