English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

פסיקותיו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל ביחס למדינה ויום העצמאות | שיעור לקראת יום העצמאות

ע"י: הרב יגאל חבשוש

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן