English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

סמן תרצ"ב - תרצה - פורים ברכות קריאת מגילה, תענית אסתר, שתית יין

ע"י: הרב אהרון מורה

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

Download File להצגת דף מקורות